ქართული

წამყვანი სამედიცინო გამოფენა ევრაზიაში

27-ე საერთაშორისო სტამბოლის სამედიცინო ანალიზის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, სარეაბილიტაციო და ლაბორატორიული მოწყობილობების, სისტემების, ტექნიკის, აღჭურვილობებისა და საავადმყოფოების გამოფენა

გადმოწერეთ ფაილი