ქართული


25-ე საერთაშორისო სამედიცინო ანალიზის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, სარეაბილიტაციო პროდუქციის,
მოწყობილობების, სისტემების, ტექნიკის, აღჭურვილობებისა და საავადმყოფოების გამოფენა

გადმოწერეთ ფაილი