SHQIPTAR

Panairi mjekësor në Euroazi

26. Ndërkombëtare Mjekësore e Stambollit për Analiza te Diagnostikimin, Trajtimin, Rehabilitimin, Produktin Laborator, Pajisjen, Sistemin, Teknologjinë, Pajisjet dhe Spitalet

Shkarko skedarin